#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 ราย

และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 13 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 10 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช.

💟ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.
-ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัว
-รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 46 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 17 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 29 ราย
-ผู้ป่วยรักษาหาย 12 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่านช่องทาง

Facebook : https://bit.ly/3xMSdec
Website : https://bit.ly/3xKK3Tx
Telegram : https://t.me/medcmu/393
Blockdit : https://bit.ly/3vGGU5d
Instagram : https://bit.ly/2PO9vWX
Twitter : https://bit.ly/2Smtih3

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts