#แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๒๗ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

ตามที่พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาส วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ย้ายจากโรงพยาบาลนครพิงค์มารับการรักษาอาการอาพาธที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดจากหัวใจนั้น ในวันนี้อาการทางระบบประสาทและหัวใจคงที่ ความรู้สึกตัวดี สามารถขยับร่างกายซีกขวาได้ปกติ โดยยังคงมีอาการอ่อนแรงร่างกายซีกซ้ายในระดับเดิม ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะควบคุมได้ดี ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำวานนี้ ไม่พบรอยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเลือดออกในสมองใหมหลวงปู่มีไข้ต่ำๆ จากภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ คณะแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิดรับประทานร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและฝึกการไออย่างต่อเนื่องต่อไป

เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่บัวเกตุฯ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรค COVID19เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ COVID19 สู่องค์หลวงปู่ฯ จึงขอความกรุณางดเยี่ยมหลวงปู่ในทุกกรณี หากมีอาการคืบหน้าประกาใด จะแถลงการณ์แจ้งทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                ​​​คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts