#ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 3 พค. 2564

Executive Development Program Alumni บริจาคอาหารกล่องจำนวน 100 ชุด ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts