#ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นที่ต้องการใช้ ในโครงการ ” เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 “

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้ป่วยหนัก COVID-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนมากขึ้น

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นที่ต้องการใช้ ในโครงการ ” เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ”

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts