#นายก อบจ.ยกทีมติดตามงาน พร้อมเตรียมงานขุดลอก เข้าวังมหากร พระนอน หนองหม้อ หนองสีนวล หนองโพ หัวหวาย น้ำแล้ง สระแห้ง ชาวบ้านแย่ ไม่มีน้ำดื่ม น้ำอาบ

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. พร้อมด้วยคณะ เข้าพื้นที่ติดตามดูผลงานการขุดลอกคลอง และเตรียมขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านหลายแห่งในเขตตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก และเขตตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์จุดที่ 1. นายก อบจ.และคณะเข้าไปที่สระน้ำวัดหัวพลวง บ้านหัวพลวง หมู่ 7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก โดยมีดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอท่าตะโก นายเฉลิมชัย สิทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลวังมหากร และกลุ่มชาวบ้าน รอพบนายกอบจ. เนื่องจากสภาพสระน้ำวัดหัวพลวงขณะนี้ อยู่ในสภาพแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนประมาณ 583 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ น้ำในสระแห้งมาประมาณ 2 ปี ซึ่งปกติจะได้รับน้ำมาจากคลองวังมหากร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ชาวบ้านได้รับการแจกน้ำจากทางหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ อบจ. แจกจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นไปก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ชาวบ้านขอให้มีการขุดลอกคลองปากง่ามตลอดทั้งเส้นทาง

จุดที่ 2 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่สะพานคลองปากง่าม(หน้าวัดปากง่าม) หมู่ที่ 4 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก โดยมีนายมานนท์ รักใคร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู 3 ตำบลวังมหากร และนายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.วังมหากร ได้พาลงพื้นที่ดูความคืบหน้าในการขุดลอก ซึ่งจากเดิมสภาพคลองส่งน้ำอยู่ในสภาพตื้นเขิน รก ชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกคลองเป็นระยะทางยาว 3.5 กิโลเมตร ตอนนี้ทางอบจ.ได้ทำการขุดลอกไปแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร เหลืออีก 1.5 กิโลเมตร เนื่องจากมีฝนตก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ เมื่อฝนหยึดตกและปริมาณน้ำลดลง จะทำการขุดลอกต่อไป

จุดที่ 3 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่คลองลำเจ็ดดง หมู่ 4 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก ชาวบ้านขอให้ลอกคลองไปถึงวัดปากง่าม และขอให้ทำประตูน้ำใหม่ เพราะประตูน้ำมีความสูงเกิน น้ำในคลองอยู่ต่ำกว่าประตูน้ำ อยากให้ปรับระดับประตูน้ำลดลง เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวก สามารถใช้น้ำในหน้าแล้งได้

จุดที่ 4 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองบ้านวังแรด หมู่ 12 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเถอเมืองนครสวรรค์ นายเดโช เหมือนศรี อดีตนายกอบต.พระนอน พาดูเส้นทางน้ำ โดยคลองบ้านวังแรดจะได้รับน้ำฝนไหลมาจากอำเภอท่าตะโก คลองน้ำเส้นนี้จะส่งน้ำต่อไปถึง หมู่ 12, 9, 5 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งชาวบ้านจะใช้น้ำสูบเข้าพื้นที่ทางการเกษตร

จุดที่ 5 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองห้วยหิน หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้เยี่ยมดูวิถีชาวบ้านบริเวณนี้ โดยเขตนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน มีอาชีพทำการเกษตรและประมง ใช้การสัญจรทางเรือ

จุดที่ 6 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองห้วยหิน หมู่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยคลองเส้นนี้ชาวบ้านจะสูบน้ำไปยังหมู่ที่ 6, 5, และหมู่ที่ 4 โดยขอให้อบจ.ทำการขุดลอกจากคลองห้วยหินขึ้นไปถึงวัดระงาม โดยปกติจะสูบน้ำตามคลองห้วยหินระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

จุดที่ 7 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่บ้านเนินสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายนายวรพล มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน ได้ขอให้ทางขุดลอกคลองห้วยหิน ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อจะได้ทำการส่งน้ำไปประปาและใช้ทำการเกษตร

จุดที่ 8 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองประปาหมู่ 4 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายนายมานะ ภู่สงค์ สมาชิก อบต.พระนอน ขอให้ขุดลอกคลองตาชด มีความยาว 700 เมตร โดยจุดทิ้งดิน กำบังประสานกับสำนักงานป่าไม้

จุดที่ 9 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลอง หมู่ 4 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ขอให้ขุดลอกคลองศูนย์วิจัยมีความยาว 500 เมตร ถ้ามีปริมาณมากน้ำจะไหลไปยังตามคลอง แต่หากน้ำท่วมก็จะเกิดน้ำเอ่อล้น หน้าแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- เมษายน จะไม่มีน้ำทำการเกษตร

จุดที่ 10 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองหมู่ 3 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งจุดนี้จะมีคลองร่วมกัน 3 คลอง ได้แก่ คลองหมู่ 3 คลองตาป๊อก คลองตานุ ขอให้ขุดลอกคลองทั้งหมด และนำดินที่ขุดขึ้นมาุมทำถนนข้างคลอง มีระยะความยาวประมาณ 300 เมตร

จุดที่ 11 คณะของนายกอบจ เดินทางไปที่คลองตารง หมู่ 1 ตำบลพระนอน โดยนายนาก จันทร์อิ่ม อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอให้ขุดลอกคลองมีความยาว 500 เมตร ซึ่งคบองตารงนี้ไม่ได้ขุดลอกมานานกว่า 10 ปีแล้ว มีชาวบ้านอาศัยอยู่ 6 ครัวเรือน ชาวบ้านละแวกนี้ใช้คลองในการสัญจรไปบึงบอระเพ็ด ทำการประมงและทำการเกษตร


จุดที่ 12 คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่คลองหน้าวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1 ตำบลพระนอน โดยนายบุญเลิศ พ่วงนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอให้ขุดลอกคลองมีความยาว 1 กิโลเมตร ถ้าหากคลองนี้มีน้ำจะทำให้ใช้เรือในการสัญจรออกไปหาปลานอกเขตหมู่ 1 ได้ เพราะในเขตหมู่ 1 เป็นพื้นที่ห้ามทำการประมง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์

ก่อนจะเดินทางกลับ นายก อบจ.นำคณะไปดูกองดินริมบึงบอระเพ็ด ที่ทำการขุดลอกขึ้นมาจากในบึงบอระเพ็ด และนำมากองเป็นคันบึง โดยกองดินมีขนาดสูงใหญ่มาก มีปริมาณดินหลายแสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางอบจ.มีโครงการที่จะนำดินไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
////

Related posts