#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ” พลศึกษาเกมส์ “

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ” พลศึกษาเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

โดยมี อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ล่ะชนิดกีฬา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts