#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 3 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 14 ราย

และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 14 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 10 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช.

มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 1 ราย

💟ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัว รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 72 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 35 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 37 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 19 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่าน
Facebook : https://bit.ly/3ecLdQ0
Website : https://bit.ly/2QGqJ9r
Blockdit : https://bit.ly/3xDUGYa
Telegram : https://t.me/medcmu/380
Instagram : https://bit.ly/3aTxzPp
Twitter : https://bit.ly/2QNzK0h

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

 

 

Related posts