“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม
(30 เม.ย. 64) เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่สามารถปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 19 แห่งที่ได้รับพระราชทาน เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
ดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าร่วมในพิธีรับมอบ
                                                                                                                       ***********************************

เชียงใหม่ เพิ่มมาตรการเข้มรองรับคำสั่ง ศบค. เพื่อหยุดการระบาด โควิด – 19 ขอความร่วมมือประชาชนอดทน เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยุติโดยเร็ว ทั้งนี้คำสั่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ (30 เม.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง มีจำนวน 59 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,575 ราย รักษาหายแล้ว 1,766 ราย และยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,807 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

*********************************

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้ง Hospitech สถานพักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย หรือสถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่แล้ว
                                                                                                                 ***************************

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๒๓(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

******************************

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีฐานะยากจน ให้กับพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
(30 เม.ย. 64) ที่ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนจากอำเภอแม่อาย จำนวน 64 ชุด และผู้แทนจากอำเภอแม่ริม 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 71 ชุด เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับผู้ต้องกักตัว 14 วัน
                                                                                                                 ********************************
แม่ฮ่องสอน – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7ส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยลำเลียงเด็กหญิงอายุ 1 ปี จากบ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน ไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้่อย่างปลอดภัย
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.02 น. พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
                                                                                                                                    ******************************
จังหวัดลำพูน แถลงข่าวพบผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 เพิ่ม 9 ราย รวมสะสม 270 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 109 ราย รักษาหายแล้ว 161 ราย
 (30 เมษายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2564 สะสม 270 ราย
                                                                                                               *******************************
จังหวัดเชียงราย เลื่อนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดปี 64 ออกไปไม่มีกำหนด หลังจากที่กำหนดจัด 21-30 พฤษภาคม 64
                                                                                                                              ******************************
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ดร.สุรเกียรติ์ และท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย มอบชุด PPE จำนวน 35 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                                                                       ******************************
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 คุณสุมาลี ลู่ควร นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 30 คณะวิทยาศาสตร์ บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการ “เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19”
โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช
                                                                                                           *****************************
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 บริษัท Huawei ประเทศไทย จำกัด บริจาคแท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มช. เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย covid-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5)
โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ และ ผศ นพ กฤกษ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
                                                                                                            **************************************
น้ำใจทหาร ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัยโควิด 19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน ใครมีหยิบเติม ใครลำบากหยิบไป”  (ศป.บส.ชน.) จัดทำโครงการตู้ปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง
พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.)
                                                                                                                  *********************************
การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1 การอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1 การอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร
โดยมี นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้างานพัสดุ , นางสายพิณ กันนา หัวหน้างานการเงินและบัญชี , นางสาวกฤษณพร ตารินทร์ หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ อาจารย์ศศิจันทร์ ปัญจทวี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
                                                                                                                     ******************************
อสส.ร่วมกับ AIS 5G จัดกิจกรรมแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ มอบรางวัล – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง และบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปี ให้แก่ผู้ชนะเลิศ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – AIS ร่วมจัดกิจกรรมแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ มอบรางวัลโทรศัพท์ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) มูลค่า 41,900 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AIS 5G จำนวน 1 เครื่อง และบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปี ให้แก่ผู้ชนะเลิศ นายหิรัณย์ สุนทรศิลป์ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                                                                                         ********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – ช่วงปิดให้บริการ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ในทุกพื้นที่ รวมถึงการฆ่าเชื้อบริเวณกรงสัตว์ การฉีดวัคซีน และการดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้ง

*********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ –  #รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย 100%

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตลาดเมืองใหม่และตลาดเมืองสมุทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
                                                                                                                ******************************
บิ๊กก้อง ประธานสโมสร “ฃ้างเผือก”เชียงใหม่ยูไนเต็ด น้องใหม่ไทยลีก ทุ่มเต็มที่ ทั้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับบิ๊กของประเทศ ผนึกกำลังขับเคลื่อนเต็มสูบ เพื่อยืนหยัดระดับแนวหน้าของวงการลูกหนังไทย พร้อมเสริมนักเตะคุณภาพเต็มร้อยทั้งชาวไทย และต่างชาติ เพื่อความสุขของแฟนลูกหนังชาวเวียงพิงค์
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด  พร้อมนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  ประธานที่ปรึกษาสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ด ผนึกกำลังนางสาวศรีโสภา โกฏคําลือ ผู้จัดการทีม เชียงใหม่ ยูไนเต็ด  เตรียมคว้าตัว
อิ๊บสัน เมโล่ ดาวดังจากสุโขทัย เอฟซี
                                                                                                       *********************************
“ราชันโคขาว” ลำพูนวอริเออร์ น้องใหม่ ไทยลีก 2 เสริมนักเตะระดับชาติ พร้อมมอบสัญญานักเตะอดีตทีมชาติรุ่นเก๋า  ที่พาขึ้นมาเล่น T2 ให้ไปต่อ เพื่อคว้าความสำเร็จด้วยกัน
อดุล หละโสะ ยอดแดนกลาง กัปตันโคขาว อดีตทีมชาติไทย
                                                                                                                         *******************************
ลำปาง เอฟซี ไปต่อ ไม่ได้เทคโอเว่อร์ทีมให้ใคร
ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี  เผยว่า ตามข่าวสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชญ แชมป์ไทยลีก 2 จะเข้ามาเทคโอเว่อร์ทีมลำปางเอฟซีนั้น อันนี้เป็นความจริงที่คลาดเคลื่อน ไม่อยากให้เข้าใจผิดกัน
                                                                                                                                  ****************************
เตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง น้องใหม่ไฟแรง ด้วยทีมบริหารผู้มีใจลูกหนังเกินร้อย พร้อมลงโม่แข้ง “อเมเจอร์ลีก” เพื่อชิงตั๋วเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบน ขึ้นไปเล่น ไทยลีก 3 แฟนลูกหนังชาวเชียงใหม่ เตรียมเชียร์ดาวลูกหนังสายเลือดใหม่ของเมืองเวียงพิงค์
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานสโมสรสิงห์เหนือ เชียงใหม่

                                                                                                      ***********************************

 เล่นกอล์ฟออกรอบ ปลอดภัย ที่สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน เปิดให้บริการตามปกติ ทั้ง กัซซัน ขุนตาน,กัซซันเลกาซี,กํซซัน พาโนรามา 
📌♦️ มาตรการป้องการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส Covid-19
1. มาตรการในการป้องกัน Covid-19 ให้พนักงานทุกคนใส่แมสเพื่อป้องกันและมีเจลแอลกอฮอล์บริการที่ความเข้มข้น 70% ในคลับเฮ้าส์และซุ้มน้ำบริการ
2. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 °C
3. มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เข้มข้น 70% ไว้บริการตามจุดต่างๆ
4. ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ทำความสะอาดรถกอล์ฟ
📌♦️ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักกอล์ฟ
1. โทรจองออกรอบล่วงหน้า
2. เว้นช่วงระยะเวลา Tee Time 18 นาที / กลุ่ม
3. ชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. นักกอล์ฟ ต้องลงบันทึกประวัติและข้อมูล ณ จุด Starter
5. นักกอล์ฟต่างชาติ ต้องมีหลักฐานมาแสดง ว่ามีการพำนักอยู่ในประเทศไทย เกิน 14 วัน ก่อนมาใช้บริการ
6. นักกอล์ฟทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.5 °C ก่อนเข้าคลับเฮ้าส์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7. นักกอล์ฟที่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.5 °C จะได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบ
8. อนุญาตให้ล้างหน้า และล้างมือ
9. ซื้อตั๋วรักษาระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร
10. อาหารบริการแบบสั่งกลับบ้าน หรือนั่งทานบนรถกอล์ฟ
11. Scan QR Code ชำระเงินล่วงหน้า กรุณาแสดงหลักฐานการโอนทุกครั้ง
📌♦️ มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
🌈สำหรับ Caddy
♦️เเคดดี้ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน37.5°C
♦️เเคดดี้ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย Face Sheet เเละถุงมือทุกครั้งก่อนลงสนามหรือเข้าคลับเฮ้าส์
♦️นักกอล์ฟจะต้องขับรถกอล์ฟด้วยตัวเองโดยมีเเคดดี้ยืนอยู่ด้านหลังรถ
🌈หน้าที่สำหรับ Caddy Service

                                                                                                                       **************************

ชาว มช.ร่วม❤️ป้องกันตนเองจาก COVID-19Stop the Spread!

*******************************

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานประชาสำพันธ์ เขต 3 ,แหล่งข่าวทุกท่าน

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ภาคเหนือตอนบน พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานสื่อยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก ประสานงานข่าวได้ทันที่

พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ทีวีท้องถิ่นไทย””
ดูทีวี มวลชนทีวี กดลิ้งค์ รับชมผ่านมือถือทุกระบบ (ทั่วไทย ทั่วโลก )
M3U8 Link :
https://live1.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8
ลิ้งค์ ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
Web Link :
https://live.thaitvstream.com/streaming/mounchontv/play.php
หรือเข้า google พิมพ์ มวลชนออนไลน์นิวส์ หรือพิมพ์ทีวีท้องถิ่นไทย.com

Related posts