“เล่า เรื่อง เมืองล้านนา”

                                                                                                                           ****************************
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากวานนี้ 68 ราย พร้อมเตรียมการยกระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ ร่วมวางแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่
วันที่ (29 เม.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่
                                                                                                              *****************************
เชียงราย ร่วมเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดครั้งที่ 4/2564
ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์โสทร นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย
                                                                                                          *****************************

แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 15 /2564  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2320 คน โดยจะฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปแล้ว 2 ครั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่อไป เพื่อสะดวกในการเดินทาง

***************************

ลำพูนแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ประจำวันที่  เมษายน 2564  เพิ่ม 7 ราย  รวมสะสม 261 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา  116 ราย  มีผู้รักษาหายแล้ว  145  ราย  ขณะเดียวกันโรงพยาบาลลำพูนยังมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งมีชาวจังหวัดลำพูนให้การสนับสนุนเงินสมทบในการจัดเตรียมห้องฉุกเฉิน  ซึ่งผู้มีจิตกุศลยังสามารถบริจาคเงินสมทบ ได้ที่โรงพยาบาลลำพูน

ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย  นายแพทย์สุริยพงณช์  สุริยะพงฑากุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  และแพทย์หญิงภาวิณี   เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 7 ราย  รวมสะสม 261 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา  116 ราย  มีผู้รักษาหายแล้ว  145  ราย  ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป้นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัยในหอพัก พื้นที่ตำบลบ้านกลาง  ตำบลป่าสัก  ตำบลเวียงยอง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งพบว่ามีจำนวนห้องพักรวมกันกว่า  30,000  ห้อง

*******************************

#โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล พร้อมเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ

มื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 : นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ ทีมตรวจประเมินสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมในการขออนุมัติใช้อาคารเปิดเป็นสถานพยาบาลแห่งใหม่ ประเภทสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จากเดิมที่ได้ยื่นแผนงาน และแบบแปลนการก่อสร้าง อาคารสถานพยาบาลแห่งใหม่ ในซอยสุขเกษม ชื่อว่า โรงพยาบาลลานนา 3 ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยขอจัดตั้งเป็น สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 120 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ ทางการแพทย์ และทีมงาน บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนก และระบบสนับสนุน ต่างๆครบถ้วน ตามมาตรฐานสถานพยาบาล พร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ เร็วๆ นี้

********************************

บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จำกัด และ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต บริจาคเงินจำนวน 1,010,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*************************************

 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการปิดตรวจรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 2563

โดยมี อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร , นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้างานพัสดุ , นางสายพิณ กันนา หัวหน้างานการเงินและบัญชี และ นางศรีพรรณ วิจันทร์โต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 วันันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00.น

******************************

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ โดยมี นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ
ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้มอบชุด PPE จำนวน ๔๐ ชุด ,ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและขนมให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย

***********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกกูดูใหญ่” สัตว์แห่งแอฟริกา พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง


นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารพัฒนาพิงนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในช่วงเวลานี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง รวมทั้งการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์กว่า 1,266 ตัว 129 ชนิด เป็นอย่างดี พร้อมทั้งต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกกูดูใหญ่” จำนวน 1 ตัว เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 (ยังไม่ทราบเพศ

**************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เร่งทำความสะอาดทุกพื้นที่ ในช่วงงดให้บริการเที่ยวชมตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อกลับมารองรับนักท่องเที่ยว อย่างปลอดภัยไร้กังวล จากโควิด 19

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

***********************************

 

สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังเมืองเวียงพิงค์ ทีมงานผู้บริหาร”ช้างเผือก” เชียงใหม่ยูไนเต็ด พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการนำทีมลูกนักประวัติศาสตร์ เลือดเนื้อเชื้อไข ของชาวเชียงใหม่ โดยแท้จริง ไต่เต้ามาจาก “อเมเจอร์ลีก” จนขึ้นมาฟาดแข้งลีกสูงสุด “T 1 ” อย่างสมศักดิ์ศรี  “บิ๊กก้อง” จะไม่ทำให้พี่น้องชาวลานนา ผิดหวัง เตรียมใจเชียร์ กันให้ล้นสนาม ครับผม

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

*******************************

“ราชันโคขาว” ลำพูนวอริเออร์ คว้าสองนักเตะใหม่ บิ๊กดีลอดีตทีมชาติไทยเสริมทัพ เตรียมลุยศึกไทยลีก 2 ฤดูกาล2021

บอสตาล พงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก ประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ คว้าสองนักเตะใหม่ บิ๊กดีลอดีตทีมชาติไทยเสริมทัพ แซมมวล ป.คันนิ่งแฮม Samuel P. Cunningham ผู้รักษาประตูชาวไทยเชื้อสายอเมริกัน, รณชัย รังสิโย เคยเป็นนักเตะในอคาเดมีของสโมสรเอฟเวอร์ตัน

*************************

“รถม้ามรกต” ลำปาง เอฟซี ส่งเสริมเยาวชน ยินดีต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Youth League) ในปีนี้ ทางสโมสรเปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่อายุ 8 – 16 ปี ฝึกสอนโดยโค้ชมืออาชีพของทีมลำปางเอฟซี

****************************

ซ้อมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ ขับเคลื่อนดาวเตะรุ่นใหม่  ไฟแรง  “สิงห์เหนือ เชีัยงใหม่” เตรียมพร้อมลงฟาดแข้ง “อเมเจอร์ลีก” ให้สมบูรณ์อย่างสุดขีด แฟนบอลชาวเวียงพิงค์ ร่วมให้กำลังใจครับ

 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานสโมสร สิงห์เหนือ เชียงใหม่ 

********************************

เพิ่มจุดบริการ ⛳️
1.การคัดกรองแคคดี้ตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนทุกวันก่อนทำงาน
2.การบริการด้านรถกอล์ฟ และจุดทำความสะอาดก่อนและหลัง
3.การให้บริการลงทะเบียนก่อนการออกรอบ และหลังการให้บริการ
4.การป้องกันและ อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุบัติเหตุทางน้ำ
5.กาซ่อมบำรุง หัองปฎิบัติการรถกอล์ฟ
6.การซ่อมบำรุงรถกอล์ฟที่ชำรุดทำสี Cario

❤️ ด้วยรักและห่วงใย เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ❤️ ติดต่อออกรอบนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน ☎️จองออกรอบ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️
กรีนฟี โปรช็อป : 053-921 846 , 081-7167711

******************************

ร่วมใจสู้ภัยโควิด ร่วมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

****************************

************************************

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานประชาสำพันธ์ เขต 3 ,แหล่งข่าวทุกท่าน

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ภาคเหนือตอนบน พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานสื่อยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก มีข่าวสารทุกองค์กร ประสานงานข่าวได้ทันที่

 

 

Related posts