#ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และลงนามเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ในโอกาสที่ทั้งสองคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพ การพัฒนาทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลากำหนด 4 ปีนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. / งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts