#“พลังใจ แรงศรัทธา”💛🙏🏻 ความร่วมมือในการปรับหอผู้ป่วย สงฆ์อาพาธ1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“พลังใจ แรงศรัทธา”💛🙏🏻

ความร่วมมือในการปรับหอผู้ป่วย สงฆ์อาพาธ1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น Cohort Intermediate Ward เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ระดับปานกลางถึงหนัก จำนวน 24 เตียง

โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ตลอดจนเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนสามารถปรับเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://youtu.be/i1GV1YlYliE
Facebook : https://bit.ly/3eIhLQC
Blockdit : https://bit.ly/3xAEV47
Website : https://bit.ly/3eJgvwZ
Twitter : https://bit.ly/3eCW9oU
Instagram : https://bit.ly/3t3qRfY
Telegram : https://t.me/medcmu/362

#เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU
#คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ENTANEERCMU
#ช้างเหล็กกระทืบโควิด #CMUAiyara
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts