“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

“ คนไทยไม่ทิ้งกัน ใครมีหยิบเติม ใครลำบากหยิบไป”
เมื่อ 28 เม.ย. 64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบ่งปันน้ำใจช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน อย่างเช่นการดำรงชีวิตของผู้คน ผู้ตกงาน ผู้ป่วย ผู้ไม่มีรายได้และทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
                                                                                                         **************************
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลาง ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ระบบการป้องกันควบคุมโรคแบบ Bubble & Seal
วันที่  (28 เม.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดจ่อจังหวัดได้ออกคำสั่ง และมาตรการข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมโรคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมโรคในแต่ละอำเภอ ดูแลและควบคุมประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งพบว่าประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
                                                                                                             *********************************
นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 88 ชุด ให้กับ นางสาวชนัทท์นันท์ กรมยา ปลัดอำเภอ ผู้แทนจากอำเภอแม่แตง เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับผู้ต้องกักตัว 14 วัน ที่เดือดร้อนและมีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย
                                                                                                          ********************************
เชียงราย ออกคำสั่งให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปีพ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่งให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายได้แก่ ตำบลแม่ยาว ที่อำเภอพานได้แก่ ตำบลทรายขาวและอำเภอแม่ลาวได้แก่ ตำบลบัวสลี
                                                                                                               ******************************
ลำพูน –  ททท.สำนักงานลำปาง มอบเจลล้างมือเดทตอล จำนวน 100 กล่อง รวม 2,400 ชิ้น ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง มอบเจลล้างมือเดทตอล จำนวน 100 กล่อง รวม 2,400 ชิ้น ให้กับนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
                                                                                                                       ***************************

แม่ฮ่องสอน – ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า   เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ระดับอำเภอ และผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (warroom) ในห้วงที่ผ่านมา

**********************************

ลำปาง – ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ หากผู้ใดฝ่าฝืนฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีคำสั่ง และประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการที่มีการรักษาความสมดุล ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นแล้ว และผ่อนปรนกิจการ กิจกรรมต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ ควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นั้น

***********************************

เชียงใหม่ – กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจ บริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย” ณ ภาคบริการโลหิตที่ ๑๐ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน

*****************************

วางมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา โควิด 19 ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ อย่างเข้มข้น สั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ให้ความสะดวก ผู้ติดต่อราชการ รักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

*****************************

ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เข้มการปฏิบัติในการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการลักลอบเปิดบริการ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ถูกสั่งปิดสถานที่

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

**************************

ทำงานไม่หยุดหย่อน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเวียงพิงค์ “หญิงเก่งนักประชาสัมพันธ์ ” นำกระจิบ กระจอกข่าว ตระเวณนำข่าวสารการระบาดของเชื้อร้ายโควิด 19 ออกสู่สาธารณชน อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

*****************************

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน นักข่าวหญิงสาวใหญ่ ผู้มุ่งมั่นทำงานข่าว เพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาจึงมีผลงานนำเสนอสู่พี่น้องชาวเวียงพิงค์ อย่างต่อเนื่อง

นางวริศรา ทินนา NEWS 108 ,ผู้ข่าวผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสำนักข่าว มวลชน ที่วี ออนไลน์

*****************************

“บิ๊กก้อง” ประธานสโมสร “ช้างเผือก” เชียงใหม่ยูไนเต็ด ยังเชื่อมือ ทีมงานปราการด่านสุดท้ายของทีมให้ไปต่อร่วมโม่แข้งสังเวียนลูกหนังสูงสุดของเมืองไทย

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

นำโดยโค้ชผู้รักษาประตูอย่าง “โค้ชอ๊อฟ” ธำมรงค์ รังษี และนายทวารทั้งสี่คนอย่าง นนท์ ม่วงงาม, ไพโรจน์ เอี่ยมมาก, ปภาวิน สิริทองโสภา และภูมินิวัฒน์ ทุหา

****************************

วงการลูกหนังเมืองเหนือคึกคัก “ราชันโคขาว”  ลำพูนวอริเออร์ ทีมน้องใหม่ ไทยลีก 2

เตรียมคว้า อาลี ซิสโซโก อดีตนักเตะ “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล เพื่อเป้าหมายเบียดแบ่งพื้นที่เลี่อนชั้น ขึ้นไทยลีก คาดว่าจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

******************************

ลำปาง เอฟซี ไปต่อแน่นอน  เร่งทำการปรับปรุงสนามแข่งขัน สำหรับการทำคลับไลเซนซิ่ง

สโมสรลำปาง เอฟซี ได้เริ่มทำการปรับปรุงสนามแข่งขัน โดยจะปิดปรับปรุงสนามครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนนี้ และปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสำหรับจำกัดพื้นที่สื่อมวลชนใหม่ ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าสำหรับการทำคลับไลเซนซิ่ง ตามคำแนะนำของบริษัท ไทยลีก จำกัด

*******************************

ส่วนการแข่งขัน คัดเลือกทีมลูกหนังที่จะก้าวขึ้นไปเล่นอาชีพ ไทยลีก 3 “อเมเจอร์ลีก” คาดว่าจะทำการแข่งขันเร็วๆ นี้ หลังโควิด 19 เริ่มทุเลาบรรเทาลง ทีมน้องใหม่ไฟแรงของเมืองเวียงพิงค์ ทุ่มอย่างเต็มที่ หมายมั่นปั้นมือ ในการคว้าตั๋วเป็นตัวแทนภาคเหนือ ขึ้นไปเตะไทยลึก 3 ให้ได้ เราขาวเชียงใหม่ ต้องร่วมใจกันเชียร์

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานสโมสร สิงห์เหนือ เชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแรงร่วมใจเต็มที่ 

*********************************

ยามว่าง อดีตแข้ง “รถม้ามรกต” ลำปาง เอฟซี ขายต้มเนื้อชื่อร้าน “ต้มเนื้อนักบอล”

อาร์ท” อลงกรณ์ ทองจีน แบ็คขวาวัย 29 ปี อดีตแข้ง “รถม้ามรกต” ลำปาง เอฟซี ตอนนี้ยังว่างแต่ก็ไม่อยู่นิ่งระหว่างที่หาทีม ก็หารายได้เสริมด้วยการขายต้มเนื้อชื่อร้าน “ต้มเนื้อนักบอล” รายได้พออยู่พอกินแต่ก็ยังถวิลหาผืนหญ้าสีเขียวพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอ

******************************

สุดปัง กอล์ฟแพคเกจราคานี้ 800 บ.รวมทุกอย่าง ต้องห้ามพลาด 🔥🔥🔥เหลืออีกเพียง 3 วันสุดท้าย 28-30 เม.ย. 2564 สำหรับการจำหน่ายคูปอง SUPER HOT DEAL 📢 SUPER HOT DEAL COUPONS ARE BACK AGAIN  Gassan Legacy Golf Club ⛳️
โปรแรง 🔥 มาพร้อมออกรอบ ด้วยคูปองชุดราคาสุดพิเศษ จัดทำ 1 ชุด 5 ใบ รวมกรีนฟีและรถกอล์ฟ เพียง 4,000 บาทต่อชุด (ราคาต่อใบ ใบละ 800 บาท) เปิดขาย : 10 วันเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564 (คูปองใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564) ☎️จองออกรอบสามารถติดต่อได้ที่ ⛳️ กรีนฟี โปรช็อป กัซซัน เลกาซี่ : 053-921 846 , 081-7167711 ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146 Line ID : Gassangolf

******************************

**************************

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานประชาสำพันธ์ เขต 3 ,แหล่งข่าวทุกท่าน

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ภาคเหนือตอนบน พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานสื่อยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก ประสานงานข่าวได้ทันที่

ทีวีท้องถิ่นไทย””
ดูทีวี มวลชนทีวี กดลิ้งค์ รับชมผ่านมือถือทุกระบบ (ทั่วไทย ทั่วโลก )
M3U8 Link :
https://live1.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8
ลิ้งค์ ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
Web Link :
https://live.thaitvstream.com/streaming/mounchontv/play.php
หรือเข้า google พิมพ์ มวลชนออนไลน์นิวส์ หรือพิมพ์ทีวีท้องถิ่นไทย.com

 

 

 

 

Related posts