#จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขอเชิญผู้รับบริการคลินิก 108 พบแพทย์ได้ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล โดยการใช้บริการ Clinic Video Call 108

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ขอเชิญผู้รับบริการคลินิก 108 พบแพทย์ได้ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล
โดยการใช้บริการ Clinic Video Call 108
📌วันจันทร์ -วันศุกร์ : 8.00-16.00 น.
และ 16.30-20.00 น.
📌วันหยุดราชการ และหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00-16.00 น.
📞: โทร. 053-936023
อีกทั้งสามารถเลือกช่องทางการรับยาได้ ทาง Drive Thru หรือ ทางไปรษณีย์

” อยู่บ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด ”
สุขภาพที่ดีของท่าน คือหัวใจสำคัญของเรา

ติดตามผ่านช่องทาง

website : https://bit.ly/3tFwOkt

Telegram : https://t.me/medcmu/282

Blockdit : https://bit.ly/2P67c14

Facebook : https://bit.ly/32AlcDE

Instagram : https://bit.ly/32uVJeK

Twitter : https://bit.ly/3sAfBHJ

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ClinicVideoCall108

Related posts