#หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คลองลาน และ คลองวังเจ้า ประกาศปิดอุทยาน ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อของ covid-19

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เปิดเผยว่า ขณะนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ทั้ง 3 อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ได้อาศัยอำนาจของหัวหน้าอุทยานที่มีอยู่ตาม พ. ร. บ. อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562
ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง เป็นการชั่วคราว แล้ว ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ covid-19 ตามมาตรการยับยั้งการแพร่เชื้อ covid-19 ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ในรอบปีหนึ่ง อุทยานแห่งชาติ แต่ละแห่ง จะมีการปิดเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งให้หน่วยงานได้ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จะปิดเพื่อฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 อุทยานแห่งชาติคลองลาน จะปิดเพื่อฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2564 และ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จะปิดเพื่อฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564

ดังนั้น การประกาศปิดอุทยานแห่งชาติชั่วคราวของหัวหน้าอุทยาน ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ทั้ง 3 แห่ง หากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 ไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง นี้ ก็จะปิดต่อเนื่อง คือ ปิดยาวไปจนถึงวันสิ้นสุดของวันปิดเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งกำหนดวันสิ้นสุดแตกต่างกันไป ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

Related posts