#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
ในโอกาสได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัย ” Research Day : oral presentation ”


เมื่อวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom online

Related posts