#-สวนสัตว์เชียงใหม่งดบริการเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน(พรุ่งนี้)จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน

สวนสัตว์เชียงใหม่งดบริการเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน จนถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 44 / 2564 นี้ ครับ


-สำหรับการบำรุงเลี้ยงสัตว์และดูแลสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่จะดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทำงาน
เพื่อดูแลความเรียบร้อยและบางส่วนภายในสำนักงาน จะสับเปลี่ยนกันเพื่อทำงานที่บ้าน(WFH) ตามมาตราการของ ภาครัฐกำหนดต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
วุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เชียงใหมา
26 เมษายน 2564

Related posts