“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยกระดับควบคุมโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ สั่งเข้มงวดแดนผู้ต้องขัง ตามมาตรการ Bubble & Seal เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดเฉพาะในพื้นที่เรือนจำได้

วันที่ (26 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมอาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมประชุมกับทีมจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากเรือนจำกลางอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำกลาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังพบมีผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำแนวทางของจังหวัดสมุทรสาครเป็นโมเดล ภายใต้มาตรการ Bubble & Seal หรือมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ
                                                                                                           ********************************
จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการควบคุมโรค สั่งปิด-คุมเข้ม สถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกหลายแห่ง วอนประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน
วันที่  (26 เม.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
                                                                                                                *********************************
ลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเติมจำนวน 10 ราย ยอดตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2564 สะสม 248 ราย
ที่ศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.ลำพูน นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเติมจำนวน 10 ราย ยอดตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2564 สะสม 248 ราย
                                                                                                           *******************************

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด 19 และโรงพยาบาลสนามให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

(26 เมษายน 2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์  คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   และคณะผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19เป็นสถานที่รักษาตัว ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรมโกลเด้นแลนด์  ตลอดจนโรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด   และการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ ในการรองรับผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19   

*****************************

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน ทั้งหมด 116 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วยไว้รักษา 28  เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 88 เตียง

นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564) มีผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาครบ 14 วัน และอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับไปฝ้าระวังสังเกตอาการต่อที่บ้านอีก 14 วัน จำนวน 8 ราย (วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย และวันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย)    ขณะนี้ มีผู้ป่วยยังรับการรักษาทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย รักษาในโรงพยาบาล 15 ราย โรงพยาบาลสนาม (สถานที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและเพื่อรองรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 13 ราย ผู้ป่วยทุกรายไม่มีอาการป่วยรุนแรง

***************************

สวนสัตว์เชียงใหม่งดบริการเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน( วันนี้ )จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 44 / 2564  -สำหรับการบำรุงเลี้ยงสัตว์และดูแลสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่จะดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทำงาน

เพื่อดูแลความเรียบร้อยและบางส่วนภายในสำนักงาน จะสับเปลี่ยนกันเพื่อทำงานที่บ้าน (WFH) ตามมาตราการของภาครัฐกำหนดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เชียงใหม่

*******************************

ขนส่งเชียงใหม่ วางมาตราการเข้มในการป้องกันการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส ฏควิด 19 ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ #สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือหน้ากากผ้า #เว้นระยะห่างทางสังคม  #ล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย จองคิวเพื่อรับบริการ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

********************************

มณฑลทหารบกที่ 33จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดรอบค่ายกาวิละ  การจัดกิจกรรมได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ

พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33และ ชุมชนรอบค่าย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดรอบค่ายกาวิละ เนื่องในวันสำคัญ วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน 2564 ) จำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดเมืองกาย , วัดท่าสะต๋อย และวัดสันป่าข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในการจัดกิจกรรมได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ

****************************************

ตำรวจภูธรภาค 5 เสริมเขี้ยวเล็บ ติดอาวุธทางเทคโนโลยี ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเคลื่อนที่ (Mobile Incident Command Post)
                                                                                                                                ***********************************
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “รองหมู” มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้รุดหน้า พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา สะอาด สะดวก ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้มมาตราการป้องกันโควิด 19  เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมกับสายตรวจ 701,702   ออกตรวจสอบผู้ค้าบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

ตลาดวโรรส-ตลาดต้นลำไย ตลาดดอกไม้ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดต้นพยอม หน้ามช. หลังมช. ตลาดประตูช้างเผือก ตลาดสมเพชร ตลาดสันป่าข่อยและ ตลาดทองคำ โดยให้หยุดจำหน่ายสินค้าช่วงระหว่างเวลา 23.00 น.จนถึง 04.00 น.

                                                                                                                           ************************************
                                                                                                                             *****************************
ประกาศแจ้งปิดสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี รายละเอียดตามภาพเลยครับ📣📣📣 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
                                                                                                                   *****************************
เร่งพัฒนารังใหม่ของ “ช้างเผือก” เชียงใหม่ยูไนเต็ด” สนามซ้อมแห่งใหม่ พร้อมอคาเดมี่เต็มรูปแบบแห่งนี้ ตั้งอยู่แถบบริเวณ Malin Park อ.สารภี (ถ.เชียงใหม่- ลำปาง ใกล้ไทยวัสดุ) เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหญ้าจริง ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม พร้อมอาคารที่ทำการสโมสรฯ, คลับเฮ้าส์, อคาเดมี,
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
                                                                                                                     ***********************************
3 ทีมน้องใหม่ โตโยต้า ไทยลีก 2021 ⚽️🇹🇭 คงต้องโลดแล่นวงการลูกหนังอาชีพลีกสูงสุด  สร้างความสุขให้กับแฟนคลับ ทำให้ดีที่สุด เพื่อรอดพ้นการตกชั้น เป็นการบ้านที่ทุกทีมต้องรีบพัฒนาปรับปรุง
🐔 หนองบัวพิชญ เอฟซี
🐘 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
🐍 ขอนแก่น ยูไนเต็ด
                                                                                                                    *************************
ส่วนลึกล่าง “อเมเจอร์ลีก” กำลังจะเปิดโม่แข้งเร็วๆ นี้ เพื่อขั้นคัดเลือกที่สุดที่สุดแต่ละภาค  ขึ้นไปเล่นลึกอาชีพ T 3   ทีมน้องใหม่ไฟแรง”สิงห์เหนือ เชียงใหม่” เลือดใหม่ชาวเวียงพิงค์ ทุ่มเทสุดกำลังอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนอย่างเต็มสูบ เพื่อกรุยทางสู่ลีกอาชีพ รวบรวมสายเลือดใหม่พลังหนุ่มลูกหลานชาวล้านนา คอบอลแฟนลูกหนัง เตรียมใจเชียร์กันให้กระหึ่ม ทั่วแดนเหนือ
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานสโมสรสิงห์เหนือ เชียงใหม่
                                                                                                        ***********************************
สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน แอนด์ รีสอร์ท เร่งทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ป้องกันโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟ อย่างเคร่งครัด

  คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด    ของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน  ขุนตาน,เลกาซี และพาโนรามา, อ.แม่ทา,อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

*******************************

********************************

****************************************

*********************************

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ภาคเหนือตอนบน พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานสื่อยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก ประสานงานข่าวได้ทันที่

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานประชาสำพันธ์ เขต 3 ,แหล่งข่าวทุกท่าน

ทีวีท้องถิ่นไทย””
ดูทีวี มวลชนทีวี กดลิ้งค์ รับชมผ่านมือถือทุกระบบ (ทั่วไทย ทั่วโลก )
M3U8 Link :
https://live1.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8
ลิ้งค์ ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
Web Link :
https://live.thaitvstream.com/streaming/mounchontv/play.php
หรือเข้า google พิมพ์ มวลชนออนไลน์นิวส์ หรือพิมพ์ทีวีท้องถิ่นไทย.com

Related posts