เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา ลงนามความมือกับ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว

แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกัน

วันที่ 24 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม


วันมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศ และเมืองหลวงพระบางถือเป็นเมืองท่องเอกทางภาคเหนือของประเทศในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนจะย้ายไปเมืองเวียงจันทร์ ทำให้ยังมีร่องรอยทางด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างและบางส่วนมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นทรัพยากรทางด้านการเรียนด้านสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้นคว้าและทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว    ปชส. มทร.ล้านนา

Related posts