#แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๑๕ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่

(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

ตามที่พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาส วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ย้ายจากโรงพยาบาลนครพิงค์มารับการรักษาอาการอาพาธที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดจากหัวใจนั้น ในวันนี้อาการทางระบบประสาทและหัวใจคงที่ ความรู้สึกตัวดี สามารถขยับแขน-ขาด้านขวาได้ดี  ในขณะที่อาการอ่อนแรงซีกซ้ายยังคงเดิม ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำอยู่ในระดับของการรักษา มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วมาเป็นระยะ แต่สามารถควบคุมไม่ให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปได้ด้วยยา ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำต่อและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เพื่อประเมินรอยโรคของสมองและวางแผนการรักษาต่อไป

เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่บัวเกตุฯ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรค COVID19เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ COVID19 สู่องค์หลวงปู่ฯ จึงขอความกรุณางดเยี่ยมหลวงปู่ในทุกกรณี หากมีอาการคืบหน้าประกาใด จะแถลงการณ์แจ้งทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564  คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts