#จับฉลาก แบ่งสายแข่งขันฟุตบอล Thailand Amateur League 2021

วันพุธที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14•30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ประธานสโมสรฟุตบอลสิงห์เหนือ เชียงใหม่
เปิดเผยว่า  ได้มีการจับฉลาก แบ่งสายแข่งขันฟุตบอล Thailand Amateur League 2021  ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค ของ FA และ Thai League

ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน20 ทีม ผลการจับฉลากมีดังนี้

Related posts