“คุณฟ้ากัซซัน” ทำบุญวันปีใหม่ไทย ร่วมกัลยาณมิตร ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

“พี่ฟ้ากัซซัน” พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหาร กัซซัน จุนตาน แอนด์ รีสอร์ท พร้อมครอบครัวและน้องหนุ่มกิติพันธ์พร้อมคุณปุลินและคุณน้อง ทำบุญวันปีใหม่ไทย ฝากผ่านเลขาคุณนายอ้อมซื้อของใช้ที่จำเป็นมอบรพ.สนามลำพูนเวียงยอง จำนวน 67,000 บาท สาธุอนุโมทนาบุญ สุขสันต์วันพญาวัน
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดโควิด19 และภยันตราย ทั้งหลายทั้งปวงสมปราถนาทุกสิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจด้วยบารมีอำนาจพระธาตุหริภุญชัยและพระแม่จามเทวีพร้อมทั่งครูบาศรีวิชัย ปกปักรักษาอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขทุกๆๆกัลยาณมิตรนะคะ สาธุอนุโมทนา บุญค่ะ

Related posts