#“ภารกิจหลังบ้าน กับ สถานการณ์โควิด19”

เป็นที่ทราบกันดีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันของไวรัสโควิด19 ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ที่ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ในการรักษาผู้ป่วยโควิดแล้วนั้น

❤️ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเล็งเห็นและห่วงใยความปลอดภัยต่อนักศึกษาแพทย์ จึงได้ร่วมกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษา ห้องสมุด รวมถึงการจัดสถานที่ให้เว้น ระยะ “ห่ า ง” social “d i s t a n c i n g” โดยการนำของ รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
“เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
ติดตามผ่านช่องทาง

Telegram : https://t.me/medcmu/205

Blockdit : https://bit.ly/32b1wGb

Facebook : https://bit.ly/32fEPQZ

Instagram : https://bit.ly/32e2x0g

Twitter : https://bit.ly/3e3fGi8

#AcadeMed+ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts