#สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ทำความสะอาด BIG CLEANING เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

การทำความสะอาด BIG CLEANING เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ที่สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

ในวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 โดยมีการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆที่ผู้เข้ามาใช้บริการอาจสัมผัส
เช่น
1.ล็อคเกอร์ ชายและหญิง
2.ห้องน้ำชายและหญิง
3.พื้นที่ทางเดิน
4.ห้องอาหาร
5.ห้องกรีนฟีและโปรช็อป
6.ห้องจัดสัมมนา
7.โรงรถกอล์ฟ
8.ห้องแคคดี้
9.ห้องอาหารพนักงาน

ที่สนามกอล์ฟและรีสอร์สในเครือกัซซัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ใส่ใจและตระหนักถึงความสะอาด ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน เราไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกๆวัน เราจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสนาม สร้างรอยยิ้มและความสุขในการบริการให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เราจะช่วยกัน ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal ด้วยการเว้นระยะห่าง Social Distancing มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ใส่หน้ากาก ทั้งนี้พนักงานของสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซันจะปฎิบัติตนตามนโยบายการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ของบริษัทและทำตามคำแนะนำของสาธารณะสุขจังหวัดลำพูนและกฏหมายของภาครัฐอย่างเคร่งคัด

เราจะปลอดภัยและก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันด้วยความรัก เข้าใจและสามัคคี “We are stronger together”

ด้วยความเคารพ รัก ห่วงใยและปรารถนาดี ผู้บริหารและพนักงาน

กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

 

Related posts