#“ซันสวีท” คุมเข้มป้องกันโควิดขั้นสูงสุด ใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งขยายวงกว้างและส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) จุดสัมผัสต่าง ๆ รวมทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน และทยอยฉีดพ่นทุกจุดในโรงงาน ช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ รวมถึงบริษัทได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความต่อเนื่องในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด ได้เพิ่มมาตรการในการนำหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แบบอัตโนมัติ SUN UV Robot มาใช้ทำการฆ่าเชื้อไวรัสในโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ และสร้างความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถดำเนินกระบวนการผลิตสินค้า ที่สะอาด ปลอดภัย ส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Related posts