#ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันที่ 12 เม.ย. 2564
เรื่อง เปิดให้บริการการผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยเร่งด่วน

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://bit.ly/3dg29V5

Telegram : https://bit.ly/3uQWuem

Blockdit : https://bit.ly/3ttTm7X

Facebook : https://bit.ly/3tj6zA6

Instagram : https://bit.ly/3tjdRUq

Twitter : https://bit.ly/3dkXgdH

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts