#แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชน

เมื่อ 13 เม.ย.64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง 4แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านยะโป๋ ตำบลแม่นาเติง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ป้อมตำรวจ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน หน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ จุดตรวจร่วมแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสาธารณสุขอำเภอปายได้มาคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอปาย ต้องแสกนแอปพลิเคชั่น “สวัสดีแม่ฮ่องสอน”

จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564พร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด –19 และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

คุณ มนู พุทธิมูล    รายงาน

Related posts