#”น.อ.คัมภีร์ “พาครอบครัว สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ถวาย 5 แสนซ่อมพระธาตุวัดสวนดอก

ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พาครอบครัว อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา วัดสวนดอกเชียงใหม่ พร้อมถวายเงิน 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์ที่ประสบวาตภัย แผ่นทองจังโก๋หลุดลงมาทั้งแถบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 เมษายน 64 ภายในพระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ คนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง ฯลฯ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติชาย ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นายศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ (น้องชาย) รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นางสาวธริชยา คัมภีรญาณนนท์ (น้องสาว)รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ดร.เจริญสุข ด้วยล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าชยุต ณ เชียงใหม่ ผู้แทนประธานสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคเหนือ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะอีก 15 คน เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา เป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ วัดสวนดอกได้จัดขึ้นแบบนิวนอร์มัล จัดที่นั่งไม่แออัด มีการคัดกรองไข้ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศรัทธาสาธุชนทั่วไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564มีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับรายการพิเศษคณะของพลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ พร้อมครอบครัว และคณะแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น ในพิธีได้อาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา
หลังจากประกอบพิธีเสร็จแล้ว นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ถวายปัจจัย 500,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ของวัดสวนดอก พระอารามหลวง ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้แผ่นทองจังโก๋หลุดลงมา ทางคณะสงฆ์ได้ทำโครงการบูรณะซ่อมแซม และรณรงค์รับบริจาคไปก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้ทราบจึงปวารณาร่วมทำบุญดังกล่าว จากนั้น ประธานสงฆ์ได้ผูกข้อมือด้วยด้ายสายสิญจน์เพื่อความเป็นสิริมงคลรับจุลศักราชใหม่ เสร็จแล้วคณะทั้งหมดร่วมกันปักตุงเจดีย์ทราย ถวายไม้ค้ำโพธิ์ สักการะพระธาตุเจดีย์ และกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับ.

Related posts