#แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๖

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่

(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

ตามที่พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาส วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ย้ายจากโรงพยาบาลนครพิงค์มารับการรักษาอาการอาพาธที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดจากหัวใจนั้น ในวันนี้พบว่า

อาการทางระบบประสาทและระบบหัวใจคงเดิม ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะสามารถควบคุมได้ดี ความดันโลหิตและการรู้สึกตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังคงมีอาการอ่อนแรงร่างกายซีกซ้ายในระดับเดิม คณะแพทย์วางแผนตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครั้งในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประเมินก่อนให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิดรับประทาน

สำหรับปัญหาปอดอักเสบติดเชื้อในวันนี้ของหลวงปู่ พบว่ามีการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะที่ถวายเป็นอย่างดี มีอาการหอบเป็นบางครั้ง ไข้ลดลง ระดับออกซิเจนในเลือดปกติในขณะที่ใช้ออกซิเจนในระดับต่ำรักษาหลวงปู่เท่านั้น ภาพรังสีทรวงอกดีขึ้น แต่จำเป็นต้องใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจไปก่อนเนื่องจากหลวงปู่ยังไม่มีแรงไอเพื่อขับเสมหะได้อย่างเพียงพอและยังหอบเป็นระยะๆ

อาการปวดหลังจากโรคของข้อกระดูกสันหลังเดิมของหลวงปู่มีอาการดีขึ้นหลังจากที่คณะแพทย์ได้ถวายโอสถทั้งชนิดฉีดและแผ่นแปะผิวหนัง แต่เนื่องจากยาจะมีผลข้างเคียงทำให้ท้องอืดได้ หลวงปู่จึงมีอาการอืดท้องเล็กน้อย แต่ไม่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างแต่อย่างใด ขณะนี้ทางทีมแพทย์ระบบทางเดินอาหารกำลังถวายโอสถให้การรักษาอยู่

เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่บัวเกตุฯ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรค COVID19เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ COVID19 สู่องค์หลวงปู่ฯ จึงขอความกรุณางดเยี่ยมหลวงปู่ในทุกกรณี หากมีอาการคืบหน้าประกาใด จะแถลงการณ์แจ้งทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts