#สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจติดตามสัตว์ กลุ่มเสี่ยงและฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่2หลังงดบริการเที่ยวชม

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่2หลังงดบริการเที่ยวชมสวนสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) อย่างต่อเนื่อง บริเวณสถานีรถบริการ และ สถานีรถกอล์ฟไฟฟ้า

ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจ
ติดตามสัตว์กลุ่มเสี่ยง จำนวน 125 ตัว
ประกอบไปด้วยตระกูลลิง ตระกูลเสือ ตระกูลชะมดอีเห็น พบว่ามีสุขภาพแข็งแรง ระบบทางเดินหายใจปกติ และไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจากการตรวจสุขภาพสัตว์ในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดห้องทำงานภายในสำนักงานห้องน้ำภายในสวนสัตว์อีกด้วย

Related posts