#แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน 2564 : 18:00 น

เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่า วันที่ 11 และ 12 เมษายน 2564 มีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมจำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 6 ราย นักศึกษาแพทย์ 1 ราย และพนักงานจ้างจากภายนอกที่เข้าปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 11 ราย (ข้อมูลวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ เวลา 18.00 น.) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และร่วมส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทางการแพทย์ทุกท่าน

#ทีมมช #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

 

Related posts