#แนวทางปฎิบัติสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยโรค COVID-19

แนวทางปฎิบัติสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยโรค COVID-19
และคำแนะนำแนวทางในการปฎิบัติตัว

สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่ “ไม่มีอาการ” แต่ “มีประวัติ”

1. ไปผับหรือบาร์ เดียวกับ index case ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา ให้ปฏิบัติตามแนวทาง Self-Quarantine (+swab*) ถ้าผลเป็นลบ ให้ Self-Quarantine 14 วันนับจากวันที่ไปพื้นที่นั้นมา

2. สัมผัสใกล้ชิดกับ index case ให้ปฏิบัติตามแนวทาง Self-Quarantine (+swab*) ถ้าผลเป็นลบ ให้ Self-Quarantine 14 วันนับจากวันที่สัมผัส

3. ไปร้านอาหารหรือสถานที่อื่น ให้ Self-monitoring 14 วันนับจากวันที่ไปพื้นที่นั้นมา

*จำนวนครั้งที่ควร swab และวันที่เหมาะสมให้ IC nurse เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง

ถ้ามี “อาการ” ให้ “พบแพทย์” ทุกราย

Facebook: https://www.facebook.com/190910644280633/posts/3953510804687246/?d=n

Blockdit: https://www.blockdit.com/posts/607271312aabfa0c4870313d

Instagram: https://www.instagram.com/p/CNguQe9sUbY/?igshid=r9bugne6bdu4

Twitter: https://twitter.com/medcmuofficial/status/1381092555861815297?s=06

Telegram: https://t.me/medcmu

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts