#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะแจ้งผลตรวจ COVID-19 เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตรวจ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จะแจ้งผลตรวจ COVID-19
เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS
ตามหมายเลขโทรศัพท์
ที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาล
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตรวจ

☎️**ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อ
ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไป**

ติดตามผ่านช่องทาง

Telegram : https://t.me/medcmu/174

Blockdit : https://bit.ly/2OEAVhs

Facebook : https://bit.ly/3dWq37c

Instagram : https://bit.ly/3mEYOSP

Twitter : https://bit.ly/3uLMXVx

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ผลตรวจโควิดสวนดอก

Related posts