“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

ติดโควิด-19 เชียงใหม่ เพิ่มอีก 281 ราย ประเมินแล้วคาดจะมีเพิ่มถึงระดับ 1,000 คน ชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน เร่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ย้ำตรวจที่ไหนก็ได้ทุกแห่งให้แลปเดียวกัน

วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 15.30 น. ที่โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม โดยมี นพ.อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และเจ้าหน้าที่ รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประเมินการระบาดโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 นี้ มีการประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดเช่นนี้ไว้ก่อนแล้ว มีการวางแผนไว้ที่สุดก็ได้นำมาใช้ แม้กระทั่งโรงพยาบาลสนามซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่การระบาดโควิด-19 ในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็ได้นำมาใช้ เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้น ทั้งแพทย์ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

*******************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ตอนรับผู้นำสิ่งของมาบริจาค เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสนาม แบ่งเบางบประมาณภาคราชการในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ เครื่องใช้จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ร่วมต้อนรับผู้นำสิ่งของมาบริจาค เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสนาม แบ่งเบางบประมาณภาคราชการในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ เครื่องใช้จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม ในการนี้ได้ร่วมหารือ วางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหาความคับคั่งของโรงพยาบาลสนาม ที่มีผู้ป่วย โควิด – 19 ทยอยเข้ารับการรักษา ตลอด 3 วัน จำนวนเกือบ 300 คน นับแต่เปิดโรงพยาบาลสนาม

******************************

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่  จัดทำโครงการอนุรักษฺพลังงานกันเถอะนะ   ของกลุ่มอนุรักษ์พลังงานโรงเรียนประจำอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

*******************************

รับสมัคร ” ทหารอาสา ” ประจำปี 2564 

พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ  รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ
(
รอง ผบ.ศป.บส.ชน.)

**********************************

Don’t share ข่าวปลอม Fake news เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการปล่อยข่าวเท็จในสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ ว่าพบ บุคคล หรือ บุคลากรที่ทำงานภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากนั้น

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดได้ตามช่องทางต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/medcmuth

Line: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=medcmu&openerPlatform=webview&openerKey=webview%3AunifiedSearch

Twitter: https://twitter.com/medcmuofficial?s=11

Instagram: https://instagram.com/medcmuth?igshid=iazpzm3fuhcl

Telegram: https://t.me/medcmu

Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/602882ec42e37e0bbb1f26bc

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ                                                                           

****************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านห้วยแห้ง หมู่ 10 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดงาน โดยการนี้นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ข้อมูลคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง และช่องทางการขอรับบริการฝนหลวงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกกระเทียม อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว และมีความต้องการฝนในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป

*******************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ขอชื่นชม ผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเมืองเวียงพิงค์ให้เจริญรุดหน้า มุ่งมั่นสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยการกีฬาเชียงใหม่ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา และการกัฬา
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

*******************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดพ่นนาโนไนน์(Nano9) ซิลเวอร์นาโน บริเวณพื้นที่แรกรับ อาคารประชาสัมพันธ์ และสำนักงานสวนสัตว์ วันงดการเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ครั้งแรก

หลังจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศงดบริการเที่ยวชม วันที่  (1 1เมษายน64) เป็นวันแรกนั้น  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน (Nano9) เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019  บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ ที่ทำการสำนักงานสวนสัตว์ ห้องจำหน่ายบัตร โถงแรกรับนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องทั้งวัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ และในวันนี้ได้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่บ้างแต่ก็ได้รับการชี้แจงและให้เหตุผลถึงการงดให้บริการเที่ยวชมเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 24 เมษายน 2564 นี้ต่อไป

******************************

นายใหญ้”กัซซัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท” ตระเวณทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา

“นายประวิทย์-นายกัซซัน เริงโพธิ์, นางพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารในเครือ กัซซัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  “ ร่วมบริจาคทำบุญวันครบรอบ 22th  Anniversary  ทำบุญใหญ่ถวายวัดพระธาตุศรีจอมทอง 10,000 บาท,วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม 10,000 บาท

พร้อมร่วมทำบุญ กับมูลนิธิร.พ.สวนดอก 5 รายการดังนี้ค่ะ. 1. สนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์คณะแพทย์มช. จำนวน 2,000บาท. 2.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ 2,000บาท. 3.เพื่อผู้ป่วยยากไร้  . 4.เพื่อซื้อโลงศพ 2,000บาท. 5.โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณร.พ.มหาราชนครเขียงใหม่ 2,000บาท.  “ สาธุอนุโมทนาบุญขอบคุณค่ะ

*************************

พร้อมสนับสนุน ข่าวสารเที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชนอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยการนำเสนอข่าวสารยุคใหม่ ทีวีออนไลน์ ท้่วไทย ทั่วโลก พร้อมแล้วครับ

นายสินชัย พชรธนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี ออนไลน์

*******************************

หญิงเก่งทำงานเข้มข้น ในการนำเสนอข่าว ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน พร้อมนำเสนอสู่สาธารณชนรับทราบอย่างทันที ไม่มีหมกเม็ด

นางวริศรา ทินนา  NEWS 108 ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี ออนไลน์

******************************

**************************

*******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน


 

Related posts