#“ซันสวีท” ปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด “ขั้นสูงสุด” หลังพบนักศึกษาฝึกงานติดโควิด

วันที่ 11 เม.ย. 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว และพบว่ามีนักศึกษาฝึกงานของบริษัทฯ แผนกบัญชี ที่ปฏิบัติงานชั้น 2 ห้องทำงาน 4 อาคารสำนักงานได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนักศึกษาฝึกงานมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด “ขั้นสูงสุด” ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการด้านพนักงาน โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้หยุดการทำงานในส่วนของอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาด Big cleaning ในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน และฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนมาตรการด้านพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษาฝึกงานที่ติดโควิด จำนวน 21 ราย ให้กักตนเองอยู่ที่บ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทฯ จะได้ติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิดและหากมีอาการให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนใด ๆ รวมถึงไวรัสและการติดเชื้อต่าง ๆ มั่นใจไม่กระทบกระบวนการผลิตและยังสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด

Related posts