#อบจ.นครสวรรค์ สั่งปิดบึง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ภูมิทัศน์ เตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวฤดูกาลหน้า

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป อบจ.นครสวรรค์ ขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และปรับภูมิทัศน์ ให้พร้อมที่จะให้บริหาจและต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลหน้า

ทั้งนี้เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดได้เปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา ที่เข้ามาเที่ยวชมความงามในบึงบอระเพ็ดทางธรรมชาติ เข้ามาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะในอควาเรี่ยม รวมทั้งเข้ามาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นฟุตบอล รวมทั้งลงเรือท่องเที่ยวชมความงามของบึงบอระเพ็ด

ปัจจุบันบึงบอระเพ็ด จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนามาในหลายส่วน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และเรื่องของการให้บริการ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย ต้องมีการ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน พัฒนาระบบให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทางอบจนครสวรรค์ จึงเห็นสมควรจะต้องมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวได้ทราบ

ปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน
หากพร้อมเปิดให้บริการเมื่อไหร่
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
////

 

Related posts