#แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2564
เรื่อง : พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 คน และเป็นนักศึกษาแพทย์ จำนวน 1 คน เบื้องต้นได้รับบุคลากรทั้ง 3 คน ไว้รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

โปรดเชื่อมั่นในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ผลตรวจโควิดสวนดอก

Related posts