#ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ งดให้บริการเที่ยวชมเป็น เวลา 14 วันตั้งแต่ 11-24เม.ยนี้

ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ งดให้บริการเที่ยวชมเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่ 11-24เม.ย 2564 นี้ -สาเหตุเนื่องจากพบ
ไทม์ไลน์ของนักศึกษาฝึกงาน1คน ปรากฎที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในวันที่ 5  – 7 เมษายน 2564 นี้
-การดำเนินการได้ให้ ผู้มีความเสี่ยงสูง
ไปตรวจเชื้อและกักตัว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน
โรคCovid19ต่อไปครับ
-อนึ่ง สวนสัตว์เชียงใหม่จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ ก่อนเปิดบริการเพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อไปครับ-ผมและทีมงานขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ครับ
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts