#มอบเครื่อง EKG MAG model EM-1201 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศ Xiao mi Air purifier 2s จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาแพทย์ธัชชัย ปานทอง ประธานโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ผู้ดำเนินโครงการ ฯ พร้อมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเครื่อง EKG MAG model EM-1201 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศ Xiao mi Air purifier 2s จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts