#แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๓

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่

(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)
ตามที่พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาส วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ย้ายจากโรงพยาบาลนครพิงค์มารับการรักษาอาการอาพาธที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดจากหัวใจนั้น ในวันนี้อาการทางระบบประสาทคงเดิม ยังคงมีอาการอ่อนแรงร่างกายซีกซ้าย พูดไม่ชัดและได้รับการดูแลสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด อาการทางระบบหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติจากผลของระบบประสาทที่เกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันทำให้หลวงปู่ไม่สามารถไอขับเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการสำลักน้ำลายลงสู่หลอดลมและปอด เกิดปอดอักเสบขึ้น มีอาการหอบเหนื่อย คณะแพทย์จึงจำเป็นต้องถวายการรักษาโดยการใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยในการดูดเสมหะและลดอาการเหนื่อยหอบ รวมถึงการถวายยาปฏิชีวนะ  ทำให้ขณะนี้อาการหอบเหนื่อยของหลวงปู่ทุเลาลงมาก

เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่บัวเกตุฯ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรค COVID19เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ COVID19 สู่องค์หลวงปู่ฯ จึงขอความกรุณางดเยี่ยมหลวงปู่ในทุกกรณี หากมีอาการคืบหน้าประกาใด จะแถลงการณ์แจ้งทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts