#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ธารน้ำใจสู่ภัยโควิด

Related posts