“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

รมว.สมศักดิ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ คุมเข้มแนวชายแดน ลดการลักลอบนำเข้า ใช้กลไก 3 ระดับแก้ปัญหา

ันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) ผู้แทนหน่วยงานระดับพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน

**************************

สาธารณสุขเชียงใหม่ แจง .. ตรวจพบ ผู้ป่วยโควิด -19 ที่เชียงใหม่ วันที่ 9 เมษายน 2564 เพิ่มอีก 148 ราย ..

***************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลสนาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน

วันที่  (9 เม.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ

*****************************

รอง​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​เชียงใหม่ นำทีมอาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ นำเตียงและชุดเครื่องนอน​ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล​สนาม

วันศุก​ร์ที่​ 9​ เมษา​ยน​ 2564​ เวลา16.30​ น. ดร.จารุ​วัฒน์​ สัตยา​นุ​รักษ์​ รอง​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​เชียงใหม่​ นำทีมอาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ นำเตียงและชุดเครื่องนอน​ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล​สนามสำหรับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19​ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ​ ศูนย์​ประชุม​และแสดงสินค้านานาชาติ​ จังหวัดเชียงใหม่

****************************

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะฯ กราบนมัสการขอพร

เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

********************************

ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือร่วมกับ ทต.สายน้ำคำ และประชาชนจิตอาสา บ.ร่องก๊อ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลร่วมกับ ทต.สายน้ำคำ และประชาชนจิตอาสา บ.ร่องก๊อ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชนภาคเหนือ) จำนวน 20,000 บาท

ห้กับ นายโชค ใจปินตา อายุ 64 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป มีโรคประจำตัวคือโรคต่อมลูกหมากโต และประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกแขนแตก ณ บ้านเลขที่ 378 ม.4 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.ช.ร.

พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ  ( รอง ผบ.ศป.บส.ชน.)

****************************

ด่วนๆๆๆ สวนสัตว์เชียงใหม่  ลดกระหน่ำตั้งแต่ วันที่ 10เม.ย 2564 ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2564 นี้ ตั้งแต่ วันที่ 10เมษายน64 สวนสัตว์เชียงใหม่ ลดค่าเข้าชม รวมอควาเรี่ยม เหลือเพียง 200 บาท สำหรับผู้ที่มาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่กับทุกสายการบิน เพียงแสดงหลักฐานการเดินทางเท่านั้น
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเป็นช่วงที่หยุดยาว คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางจึงได้ทำการโปรโมชั่น ให้ผู้เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และอควาเรียม

เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ยังคงยึดมาตราฐานของการตรวจคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป

*******************************

ประกาศยกเลิกงาน Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fairด้วยความห่วงใยสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้การป้องกันและลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการของจังหวัดเชียงใหม่

📍จึงขอยกเลิกกิจกรรมงาน Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair ที่เดิมมีกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เมษายน 2564 โดยขอยกเลิกกิจกรรมแบบไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อมูลอัพเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้😢🙏

******************************

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 8 รายการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ. เป็นไปตามการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย

ผู้ป่วยทั้งหมดที่นอนรักษาตัวใน รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19 #ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

*******************************

ชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

***************************

ลงทุกที่ ตระเวณทุกท้องถิ่น เพื่อความกระจ่างของข่าวสารใกล้ตัวประชาชน ติดตามเกาะติดการแพร่ระบาดของมหันตภัยร้าย โควิด 19 ที่กลับมาระบาดครั้งใหม่ รุนแรงกว่าเก่า เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง ชาวเวียงพิงค์

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

*******************************

สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกจำนวน 9 สนาม  ขอเรียนเชิญ สื่อมวลชนภาคเหนือร่วมงานแถลงข่าว โครงการ เชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัล 2021 1ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. – 13.00 น.ณ คลับเฮ้าส์ ห้องประชุมฟ้าประทาน สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ

*********************************

ทำงานเข้ม หนุ่มผมยาวนักข่าวรุ่นเก๋า เจ้าเก่าเมืองเวียงพิงค์ ตัวจริง เสียงจริง เรื่องข่าวสาร ลงคลุกคลีตีโมง ทุกเรื่องราว นำความจริงสู่สาธารณชน

นายมนู พุทธิมูล  นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

****************************

กระจิบสาวใหญ่ ถลาลมทุกแหล่งข่าว มุ่งมั่นงานข่าวอย่างจริงจัง ติดตามนำข่าวสารสู่สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมหันตภัยร้ายโควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ค่าของคนอยู่ที่ผลงาน ครับผม

นางวริศรา ทินนา นิวส์มหาชน,มว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

******************************

 

 

 

Related posts