#รพ.เชียงใหม่ ราม พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริการ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรโดยภาครัฐ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ให้การบริการฉีดวัคซีนแก่บุคคากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อให้การฉีดเป็นไปตามระบบ และมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวการรับวัคซีน โควิด-19 สำหรับบุคลากรทางแพทย์ไว้ก่อนล่วงหน้า ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรอง วัดไข้ วัดความดันโลหิต และประเมินร่างกายเบื้องต้น หลังจากนั้นลงทะเบียนกรอกข้อมูล และยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีน โควิด-19 ประเมินความเสี่ยงในระบบ ผ่าน web site : co-vaccine.moph.go.th ระหว่างการรอฉีดวัคซีนมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม หลังการฉีดมีการพักสังเกตอาการ 30 นาที ในระหว่างการสังเกตอาการจะมีพยาบาลให้คำแนะนำ สังเกต และสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะพร้อมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือได้ทันที ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นหลังการฉีดวัคซีนทันที และประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน โดยบันทึกการประเมินในไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กำหนด

โดยวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 100 กว่าคน ณ ศูนย์วัคซีน เชียงใหม่ ราม เฮลล์เซ็นเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มั่นใจว่า วัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยและมีความจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
.
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารสุขภาพเพิ่มเติม 😍
• Website : www.chiangmairam.com
• Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40jmu4687m
• Youtube Channel : โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital

Related posts