#สวนสัตว์เชียงใหม่ ลดค่าเข้าชมรวมอควาเรี่ยม เหลือเพียง200บาท ตั้งแต่ 10 เม.ย.นี้

-ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน64 สวนสัตว์เชียงใหม่ ลดค่าเข้าชมรวมอควาเรี่ยม เหลือเพียง200บาทสำหรับ ผู้ที่มาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่กับทุกสาย
การบิน เพียงแสดงหลักฐานการเดินทางเท่านั้น

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเป็นช่วงที่หยุดยาว คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง จึงได้ทำการโปรโมชั่น ให้ผู้เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และอควาเรียม เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ ยังคงยึดมาตราฐาน
ของการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป


Related posts