#มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 8 ราย

การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ. เป็นไปตามการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย

ผู้ป่วยทั้งหมดที่นอนรักษาตัวใน รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts