#📣ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

📣ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
📍สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยขยายวงกว้าง ทำให้เกิดการระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

🧑🏻‍⚕️ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยม”ตลอดเดือนเมษายน 2564
📍กรณีผู้ป่วยวิกฤต ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลกำหนดให้เข้าเยี่ยมเท่านั้น
📍กรณีผู้ป่วยพักห้องพิเศษ ญาติสามารถเฝ้าได้ 1 คน และขอความกรุณาไม่เปลี่ยนคนเฝ้า

❗️แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา
ขออภัยในความไม่สะดวก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1074-2564-6

Telegram : https://t.me/medcmu/140

Blockdit : https://www.blockdit.com/posts/606ebce8aa73580c58caca60

Facebook : https://www.facebook.com/190910644280633/posts/3945099005528426/?d=n

Instagram : https://www.instagram.com/p/CNZeQANMa8c/?igshid=i5gb9hfdg669

Twitter : https://twitter.com/medcmuofficial/status/1380074198266089473/photo/1

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts