#คุณกัลยา แสงจันทร์ พร้อมกลุ่มญาติธรรม บริจาคเงินจำนวน 31,600 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณกัลยา แสงจันทร์ พร้อมกลุ่มญาติธรรม บริจาคเงินจำนวน 31,600 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts