#มอบเครื่องมือแพทย์ของคุณสุชิน วรวงศ์วสุ โดยมอบเครื่องมือผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และ ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ได้เป็นสะพานบุญมอบเครื่องมือแพทย์ของคุณสุชิน วรวงศ์วสุ โดยมอบเครื่องมือผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts