#สนับสนุนด้านพลังงาน ทดแทนสำหรับโครงการ ฟาร์มสุขใจ กลับบริษัท Seraphim เป็นบริษัท ร่วมทุน กับรัฐบาลจีน ที่มีศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน&certificate. Tuv

เพื่อความเชื่อมั่นและมั่นคง ของฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม นำโดย นายดิชฐ์พิเชษ.. สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการเครือข่าย บมจ. ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม นางสาวนงนุช บัวใหญ่ รองประธานโครงการ ฟาร์มสุขใจ บมจ ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ บจก กรีนไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการสร้าง และทำให้ธุรกิจ

เพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน และกิจการชุมชน ของเขา เติบโต การสร้างโอกาสที่ยั่งยืน เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของกลไกการพัฒนา อย่างศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มสุขใจ ได้จับมือกับ ตัวแทนจากรัฐบาลจีน ที่จะเข้ามาช่วย สนับสนุนด้านพลังงาน ทดแทนสำหรับโครงการ ฟาร์มสุขใจ กลับบริษัท Seraphim เป็นบริษัท ร่วมทุน กับรัฐบาลจีน ที่มีศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน&certificate. Tuv มี 3 แห่งในโลก ที่เยอรมัน ญี่ปุ่น และประเทศจีน ให้กับผู้ผลิต แผงโซล่า ทุกยี่ห้อ และมีโรงงาน ที่ผลิตส่งออกสินค้าเกรด A ให้ญี่ปุ่นและยุโรป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

Related posts