🔴จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในวันสำคัญของชาติ วันจักรี

วันนี้ (6 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น.​ จ.ส.อ.อรัญ​ บุญ​ลือ​ รองผู้​อำนว​ยการ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์​พร้อมด้วย​นายวิจิตรศิลป์ บุญมาก หัวหน้างานสภานักเรียน และนักเรียน​ เข้า​ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในวันสำคัญของชาติ วันจักรี โดยมี นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในวันสำคัญของชาติ วันจักรี ณ วัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ นักเรียน ประชาชน ร่วมมือร่วมใจ ทำความสะอาด พัฒนาศาสนสถาน กวาดใบไม้เก็บขยะและกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดถนนภายในวัด และลดฝุ่นละออง PM 2.5 รอบบริเวณวัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

❤โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ต่อไป

ขอบคุณ​ภาพ​และข่าว​สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

Related posts