“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เมื่อเชียงใหม่ #พบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มอีก 4 ราย จากที่หยุดการพบไปนานถึง 82 วัน

พี่ น้อง นักข่าว จากหลากหลายสำนัก จึงได้กลับมารวมพลกันอีกครั้ง สืบทราบจากไทม์ไลน์ พบผู้ป่วยทั้งหมด รับเชื้อจากสถานบันเทิงย่านดัง ที่ กทม. และพื้นที่เสี่ยงสูง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งยกมาตรการป้องกันให้กลับมาเข้มข้นอีกครั้ง .. และขอความร่วมมือทุกคนดูแลตนเอง การ์ดอย่าตก

*****************************

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตามแนวทางขององค์การยูเนสโก ในการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

วันที่  (5 เม.ย. 64) ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคเครือข่ายประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างประกาศในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางขององค์การยูเนสโก ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุล

****************************

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ.เชียงใหม่ แจงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังมีค่าสูงขณะที่ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ สืบเนื่องจากกระแสลมในแอ่งเชียงใหม่ยังมีกำลังอ่อน ขณะที่ได้สั่งงดบริหารจัดการเชื้อเพลิงวันที่ 5 และ 6 เมษายน นี้แล้ว

วันที่  (๕ เมษายน ๒๕๖๔) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ยังคงมีค่าเกินค่ามาตรฐาน กว่า 79 มคก/ลบม. ในขณะที่ไม่มีจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเหตุมาจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ไม่มีลมกระโชกแรงทั้งระดับบนและพื้นผิว ประกอบกับยังมีอากาศเย็นปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศไม่ยกตัว ฝุ่นควันที่สะสมอยู่จึงไม่สามารถลอยออกจากพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันฝนที่ตกในพื้นที่ระยะนี้ มีส่วนช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้เล็กน้อย เพียงประมาณร้อยละ 40 – 50 เท่านั้น

****************************

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธัอัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ พร้อมแจกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงปี๋ใหม่เมือง เฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ครบรอบ 725 ปี

วันที่  (5 เม.ย. 64) ที่วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ในกิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดบุพพาราม อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ได้จัดขึ้นในช่วงงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ภายใต้รูปแบบท่องเที่ยววิถี New Normal ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา

*******************************

 ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ (  ผบ.ศป.บส.ชน.)  ถวายสังฆทาน และเครื่องสังฆภัณฑ์ สำหรับพระสงฆ์ เพื่อเตรียมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. พร้อมด้วย พล.ต. สุรจิตร สุขมีเมฆ รอง ผบ.ศป.บส.ชน., พ.อ. อดุลย์ ลอยฟ้า รอง เสธ ศป.บส.ชน. และคณะ ฝอ.ศป.บส.ชน. ถวายสังฆทาน และเครื่องสังฆภัณฑ์ สำหรับพระสงฆ์ เพื่อเตรียมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จว.ช.ม.

******************************

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์  เข้าเยี่ยมหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อใหม่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ และ คุณอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์สื่อใหม่ 12 ช่องทาง ของคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยค้นหา ด้วยการพิมพ์คำว่า medcmu เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

*********************************

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนและกฎหมายจราจร รวมทั้งฝึกฝนทักษะการขับรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

*********************************

งานเทศกาลลาบเมือง64  ยิ่งใหญ่ คอลาบแห่ร่วมงาน มีสมัครเข้า 43 ทีม ที.วี.เอเซียอับเดท คว้าเขียงทองคำ ส่วนเทพี-เทพบรุษ ลาบเมือง  มีสาว-สวย หนุมาหล่อ  เข้าประกวดถึง 70 คน
ที่ลานอเนกประสงค์อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว วันที่ 4 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 20.00 น. ชมรมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลลาบเมือง 64 และมีการประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแต่งกายพื้นเมือง และ การอู้กำเมือง โดยมี ผศ.ดร. ณพิศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ น.อ.พิเศษ คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานพิธีเปิดโดยวิธีสับหมูบนเขียง ประโคมด้วยกล้องสะบัดชัย เป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงานที่แต่งกายพื้นเมืองงามหลายสีสวยงาม

ผลการแข่งขันการประกวดปรุงลาบเป็นที่ถูกปากของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ที.วี.เอเซียอัพเดท, คว้ารางวัลเขียงทองไปครอง รองชนะเลิศอันดับ 1. ทีม ลาบซาว, รองชนะเลิศอันดับ 2. ทีม ชุดไทยเชียงใหม่, ชมเชย ทีม เท็นคาราโอเก๊ะ, และทีม เชียงใหม่จิ๊บทัวร์.
รางวัลการแข่งขันลาบลีลาได้แก่ทีมยะฮู้ววววว, รางวัลจัดผักกับลาบ ทีมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ
ด้านการประกวดเทพีลาบเมือง ปี 2564 มีสาวงามเข้าประกวดมากเป็นประวัติการณ์ถึง 40 คน ผู้ครองตำแหน่งได้แก่ หมายเลข 51 นางสาว อสมาภรณ์ ปัญญาฟู รองอันดับ 1ได้แก่ หมายเลข 23 นส.มนัสนันท์ จันทวิภาค รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 39
นส.ดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ รองอันดับ 3ได้แก่ หมายเลข 31นส. อณัฐฎา ฉัตรชมพู รองอันดับ 4
ได้แก่ หมายเลข 32 นส. ปิยมน ปกปิงเมือง
ขวัญวจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 21
นส.ปานทิพย์ แซ่โง้ว
ส่วนการประกวดเทพบุตรลาบเมือง ปี 2564 มีหนุ่มหล่อเข้าประกวด 30 นาย ผู้ครองตำแหน่ง
ได้แก่ หมายเลข 3 นายธีรภัทร สิทธิชัย รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 8 นายภัทรพล แลบุญมา
รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นายกันตพล ชมพูพันธ์ รองอันดับ 3ได้แก หมายเลข 21
นายณัฐพล สมศักดิ์ รองอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 24 นายพิสิฐพงษ์ ทองสถิตย์ ขวัญใจสื่อมวลชน
ได้แก่ หมายเลข 21 นายณัฐพล สมศักดิ์

*******************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญสัมผัสชีวิตสัตว์โลกผู้น่ารัก  พบกับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ให้กับ งูไพธอน 1 ตัว โดยการใส่ฟางไปในโพรงไม้ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส และปรับสภาพแวดล้อม ภายในเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม

*******************************

ชวนเที่ยวงาน 🥳Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair 🥳 เดินเที่ยวช้อปสินค้าพื้นถิ่น ชิมอาหารเมนูหลากหลาย🍗และร้านค้า Food truck 🛺🍕 สนุกสุดมันส์ไปกับเกม👾เครื่องเล่น และบู๊ทถ่ายภาพสุดเก๋🎪

💥พบกับดารา ศิลปินชื่อดัง ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันภายในงานแบบไม่ซ้ำ..พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁งานนี้ชมฟรีตลอดทั้งงาน

📍พบกันวันที่ 10-23 เมษายน 2564 นี้
ตั้งเเต่เวลา 16.30 -21.30 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนการเข้าชมงาน

****************************

⛳️⛳️เปิดรับสมัครแมทซ์ที่ 4 Gassan Khuntan Open 2021 สมัครวันนี้รับสิทธิ์ก่อนใคร”⛳️⛳️📌แมทซ์ที่ 4 กำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน
📌การแข่งขันกอล์ฟแบ่งออกเป็น 5 แมทช์เป็นการแข่งขันเพื่อนำผู้ชนะแต่ละแมทซ์รวม 16 คนมาชิงชัย Champ of The Champ ในแมทซ์ที่ 5 แบ่งเป็น 3 ไฟล์ท A B C และ 1 Low Gross กับอีก1 บู้บี้ รวม 5 ถ้วยรางวัลต่อแมทซ์ มีการแข่งขัน ทั้งหมด 5 แมทช์รวม 25 ถ้วยรางวัล (แมทซ์สุดท้ายมีถ้าย Champ of The Champ)  (คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้อำนวยการ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท)
📌ราคาค่าสมัคร 1,000 บาทต่อท่าน รวมค่ากรีนฟี รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว แคดดี้ งานเลี้ยง อาหารเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัลและของรางวัลจับฉลาก อีกมากมายคอร์สที่ใช้แข่งขัน : คอร์ส A และ B – คิดคะแนนในแบบ 36 system – คิดคะแนนแบบบุคคล HC Flight A= 0-9, B = 10-18, C = 19-24
🌈นักกอล์ฟสามารถอัพเกรดเพื่อเลื่อนขึ้นไฟลท์ได้โดยสละตำแหน่งแชมป์ไฟลท์นั้นให้กับรองแชมป์
📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองเวลาออกรอบได้ที

⛳️⛳️กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
Tel. 053 – 507006-9
Mob. กรีนฟี 081- 950 4871 , ฝ่ายขาย 081- 660 4334
Fax. 053 – 507012
E-mail: bookingkhuntan@gassangolf.com
Line ID : khuntangolf

***********************************

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง แซงทุกโค้ง “โจ้กัซซัน” มนุษย์สัมพันธ์ยอด  การประสานงานเยี่ยม ทั้งในและนอกประเทศ นำกีฬากอล์ฟ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้การท่องเที่ยวเมืองล้านนา คึกคัก นำเศรษฐกิจที่ดีให้กับท้องถิ่น

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*********************************

ยามมหันตภัยร้ายโควิด 19  กลับมาคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พี่น้องชาวเวียงพิงค์ จิตสำนึกความเป็นสื่อมวลชนไม่หวั่นไหว สามแรงแข็งขันนักข่าวรุ่นเกํา เอาจริงกับข่าวสาร พร้อมลงทุกพื้นที่นำเสนอข่าวมหันตร้ายโควิด 19  ให้ชาวบ้านรับทราบแบบถึงกึ๋น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทุกคน

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

นายมนู พุทธิมูล นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

*********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

Related posts